Sökmotoranalys / SEO-analys

seo-analysAnalyser är grunden i arbetet med sökmotoroptimering och helt nödvändigt för att komma vidare i arbetet med hög synlighet i Googles sökresultat. Utan att göra en sökmotoranalys är det svårt att ens veta vilka ord som är relevanta och lönsamma att synas för. Börja därför alltid arbetet med en ordentlig SEO-analys.

Sökordsanalys

Syftet med en sökordsanalys är att ta fram en lista över relevanta sökord. Dessa graderas sedan beroende på hur stor sökvolym de har, samt hur stort det kommersiella värdet bedöms vara. Det behöver inte nödvändigtvis vara det ord som flest söker på som är det mest lönsamma. Ofta behöver man göra avvägningar där resultatet kan bli att man helt eller delvis överger arbetet med ett stort sökord och istället fokuserar på flera mindre sökord. Stor sökvolym är ofta synonymt med hög konkurrens, men om kvaliteten på besökarna är dålig kan budgeten istället göra bättre nytta om man arbetar med mindre sökord med bra kvalitet på besökarna.

Onpage-analys

Syftet med en onpage-analys är att kontrollera så att webbplatsens bakomliggande kod är bra optimerad och enkelt kan läsas av sökmotorer. Här kontrolleras också textmängd, innehållets relevans samt webbplatsens struktur. Analysen är uppdelad i två delar; en teknisk analys och en innehållsanalys. Efter genomförd analys lämnas en rapport med åtgärder som ökar webbplatsens möjligheter att positionera sig högt upp i sökresultaten. Analysen pekat ut eventuella brister i webbplatsens uppbyggnad och innehåll, samt ger konkreta råd om vilka förändringar som bör genomföras.

Kontakt & offertformulär

14 + 13 =

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng