Länkstrategi

Länkar är en viktig faktor när Google avgör vilka sidor som ska ranka högt upp i sökresultaten. Ytterligare faktorer som tas i beaktande är vilken domän som länkar, i vilket sammanhang och hur ankartexten är utformad. Det totala antalet externa länkar till din webbplats är vad som utgör din länkprofil. En stark, relevant och naturlig länkprofil kommer hjälpa dig att ta positioner i sökresultaten, medan en spammig länkprofil kan vara direkt skadlig och försvåra för dig att nå bra positioner.

Wedholm Webb & SEO hjälper dig med översyn av din nuvarande länkprofil och tar fram en länkstrategi med rekommendationer på hur arbetet bör bedrivas framöver.

Kontakt & offertformulär

14 + 12 =