Allt fler av internetanvändarna befinner sig på mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor. Mobilanpassning är en viktig åtgärd för att nå ut till besökare som använder mobiltelefoner och små surfplattor.

Vår egen statistik från en hyfsat välbesökt webbplats visar att 48% av besökarna besöker den med en mobiltelefon. Fördelningen mellan datorer, surfplattor och mobiltelefoner ser väldigt annorlunda ut beroende på bransch och kundkrets. Företag som har andra företag som kunder (B2B) har ofta betydligt lägre andel mobila besökare. Detta beror på att besökarna i större utsträckning befinner sig på arbetsplatsen och då använder en dator. Företag som vänder sig mot privatkunder har å andra sidan högre andel mobila besökare. För dessa företag är nog siffran 48 % ganska rättvisande i dagsläget.

Även om er webbplats ”bara” har 10-20 % mobila besökare tycker jag det är befogat att se över en mobilanpassad version. Att göra webbplatsen lättillgänglig och lättnavigerad för denna grupp gör att de lättare kan ta del av information och genomföra köp.

När det kommer till surfplattor anser jag att det inte är lika viktigt att anpassa webbplatsen. Surfplattor i normal storlek (10 tum) och med hög upplösning är ofta väldigt bra på att visa traditionella webbplatser som anpassats för datorskärmar. För att vara säker på att en surfplatteanpassning inte behövs rekommenderar jag er att besöka er webbplats med en iPad eller Samsung Galaxy Tab. Har ni svårigheter att navigera eller ta del av informationen kan det vara en god idé att göra en anpassning även för surfplattor.

Wedholm Webb & SEO förespråkar responsiva webbplatser som lösning. En responsiv webblats vecklar ihop sig om skärmstorleken är för liten för att visa hela sidan i läsbar storlek. En stor fördel med den responsiva designen är att man använder samma URLer för såväl mobila användare som datoranvändare. Detta underlättar i sin tur arbetet med sökmotoroptimeringen av webbplatsen.

Testa er webbplats

Google har utvecklat ett eget verktyg där du som webbplatsinnehavare kan testa användarupplevelsen. PageSpeed Insights är långtifrån ett komplett verktyg för detta ändamål, men det kan ge en fingervisning om hur Google upplever er webbplats.

För att se hur er webbplats ser ut på olika mobiltelefon- och surfplattemodeller rekommenderar jag Mobiletest.me.

Mobilvänlighet blir en rankingsignal

Google har meddelat att mobilvänlighet blir en rankingsignal den 21 april 2015. Denna signal kommer framförallt styra sökresultaten som visas på mobila enheter. I och med detta ser det ut som att Google tar ett stort kliv mot att dela upp sökresultaten mellan olika typer av enheter. Om du har en webbplats som inte är mobilanpassad kommer du troligtvis inte märka så stor skillnad på ranking för datoranvändare, men eftersom de mobila användarna blir större till antalet för varje år kan du trots allt se en minskning av den totala trafiken till webbplatsen. Jag vill poängtera att mobilanpassning bara är en av många rankingsignaler, så det behöver inte vara några dramatiska tapp i sökresultaten (även i de mobila) att vänta för den som inte mobilanpassat än.

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng