Ja det gör dem! Ju mer tid och energi du lägger på Facebook, desto mindre tid och energi kan du lägga på något som är viktigt ur SEO-synpunkt. Risken är att du istället tappar i ranking när du fokuserar på sociala medier.

Men nu vidare till inlägget. Det finns inget snabbt svar på den frågan eftersom vi först måste definiera vad som ingår i begreppet sociala medier. Min definition av sociala medier är plattformar som Facebook, Twitter, Google+ och Instagram. Dessa är sociala nätverk där man har kraftigt begränsade möjligheter att påverka design och tekniska funktioner. De låter användarna publicera innehåll samt länka till externt innehåll.

Bloggar och forum kan också ses som sociala nätverk men jag väljer att inte ta med dem i definitionen. Dels för att bloggar ofta skiljer sig mycket åt från sociala nätverk som Facebook vad gäller möjligheten att påverka design och teknik. Forum saknar mycket av de funktioner som Facebook har, t.ex. saknas ofta gilla-knappar, användaranpassade flöden, samt fokus på användarprofilsidor.

Nu har jag förhoppningsvis lyckats avgränsa begreppet sociala medier till tjänster liknande Facebook och Twitter.

Påverkar antalet likes min SEO?

Det har gjorts många undersökningar för att bevisa att antalet likes och delningar påverkar rankingen på Google. Många undersökningar hävdar att så är fallet. Jag anser att dessa undersökningar tolkats helt fel, antingen av de som genomfört dem, eller av dem som läser och tolkar det som skrivits om dem. Dessutom har Googles (sedan ett halvår semesterlediga) chef för anti-webspamteamet Matt Cutts, uttalat sig väldigt tydligt i frågan. Googles algoritmer tar inte hänsyn till likes och delningar i sociala medier. Nu ska man inte blint lita på allt Googles representanter säger, men i detta fall tror jag det stämmer. Det ligger helt i linje med vad som bevisats, eller snarare inte bevisats.

Alla undersökningar jag läst om likes- och dela-påverkan på Google-ranking har lyckats visa att det finns en korrelation mellan många likes och hög placering i sökresultaten. Det man inte lyckats visa är kausualitet, d.v.s. att likes och delningar orsakar högre ranking. Man har helt enkelt inte lyckats isolera likes och delningar som faktorer. Att Google tagit ett stort steg tillbaka vad gäller ”authorship” talar också för att Google inte är mogna för att väga in sociala signaler i sin rankingprocess.

Hur är det då med korrelationen kontra kausualiteten? Det är rimligt att anta att ett företag som får många likes och delningar på Facebook också får många omnämnanden i bloggar och på forum. Även underleverantörer och återförsäljare omnämner dessa företag, kanske för att de är stolta över att få leverera produkter till en välkänd butikskedja. Dessa omnämnanden sker i form av länkar. För den som inte har koll på sina inlänkar är det därför är det lätt att tro att rankingen beror på antalet likes.

Det är skillnad på länkar och länkar

Länkar på bloggar, webbplatser och forum skiljer sig mycket från de länkar (delningar) som finns på Facebook. För det första är länkarna så gott som alltid dofollow. Undantaget är forum som ganska ofta väljer att sätta nofollow på externa länkar. Länkar med attributet nofollow ges inget värde av Google. Länkar på bl.a. Facebook och Twitter är alltid nofollow. Dessutom länkas besökarna vidare med ompekningar (redirects). Ingen länkstyrka slipper igenom till den omnämnda webbsidan.

Vill du kasta bort din SEO-budget? Då ska du satsa på sociala medier

Nu pratar vi fortfarande SEO, vilket i Sverige betyder att ranka bra på Google. Vi pratar inte om att driva försäljning genom sociala medier, utan uteslutande om vad som påverkar din ranking på Google. Då ska 99% (ovetenskaplig höft) av alla svenska företag strunta i sociala medier och istället lägga fokus på den egna webbplatsens innehåll och struktur. Detta kan med fördel kryddas med några väl utvalda länkar. Köpta, tiggda eller bytta.

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng