ArtikelkatalogArtikelkataloger

Artikelkataloger är webbplatser som är gjorda för att användarna ska kunna publicera texter inom olika ämnen. Vissa artikelkataloger tillåter ett brett spektrum av ämnen, medan andra är mer nischade. Den som skriver och publicerar en artikel i artikelkatalogen får sedan länka valfria ord från artikeltexten. Vanligtvis finns det en gräns på 2-3 utgående länkar per artikel. Detta är dock ingen nackdel eftersom det ger mer styrka (länkjuice) åt varje länk. Det är också vanligt med ett minimikrav på antal ord artikeln ska bestå av. Inte heller detta är negativt då det är bra att bli länkad från kvalitativt (mycket) innehåll.

När du väljer ut lämpliga artikelkataloger är det viktigt att titta på deras styrka. Varesig du skriver texter själv eller köper in dem är det pengar du investerar. Dessa pengar vill du såklart invetera i så bra artikelkataloger som möjligt.

Titta därför på faktorer som pagerank, ingående länkar, referring domains (i Majestic) och indexeringsstatus i Google. Samla på dig en lista över artikelkataloger och börja gallra bort de som är av för låg kvalitet.

« Tillbaka