Eget nätverk av webbplatser

Att ha ett eget nätverk av webbplatser är en snabb och effektiv metod att bygga länkar till nystartade webbplatser. Starta ett antal fristående webbplatser vars främsta syfte är att länka till din huvudsakliga webbplats, den som genererar intäkter eller ska marknadsföras av andra anledningar.

Ska du starta ett sajtnätverk som enbart har till uppgift att ge styrka åt en webbplats kallas dessa för satellitsajter. Dessa bör vara inom samma nisch som webbplatsen som ska förstärkas med inlänkar. Satellitsajterna måste i sin tur förstärkas med egna inlänkar.

Skapar du ett nätverk av generella och inte så relaterade webbplatser kan man istället tala om ett stödsajter. De är inte satelliter till en specifik webbplats utan används för att ge styrka åt flera olika. Detta närverk bör bestå av mestadels generella bloggar och webbplatser för att så bra som möjligt kunna länka till webbplatser inom olika nischer.

Du kan jobba utefter olika metoder för att ge styrka åt ditt sajtnätverk och huvudsajten. En metod är att använda nätverket vid länkbyten. Då länkar du ut från webbplatser i nätverket, men du ber om inlänkar till huvudsajten. På så sätt försvagar du inte huvudsajten, eller smutsar ner den med utlänkar av olika slag.

Du kan också köpa inlänkar till dina satellitsajter. Att köpa länkar är alltid en risk eftersom Google i sina riktlinjer förbjuder detta. Avslöjas du kan det innebära att webbplatsen råkar ut för någon form av straff, i värsta fall borttagning ur sökmotorns index. Denna risk minimerar du genom att köpa länkar till en satellitsajt och sedan länka vidare därifrån till huvudsajten. Avslöjas länkhandeln är det främst din satellitsajt som riskerar bestraffning, vilket är betydligt bättre än om det vore huvudsajten som försvann från Google.

Tänk på att inte länka alltför intensivt mellan webbplatserna i nätverket eftersom Google då har lättare för att upptäcka vad som försigår. Det är trots allt manipulation av länkpopularitet. Vid upptäckt kan alla länkar från de berörda webbplatserna nervärderas och förlora hela eller delar av sin styrka.

« Tillbaka

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng