Bilder

Alla bilder (utom designelement) på din webbplats ska innehålla beskrivande text i ALT-attributet. Detta används av dem som av olika anledningar valt att inte visa bilder i sin webbläsare. Den text som placeras i alt-attributet ska beskriva den aktuella bilden men även innehålla ett sökord som är relevant för innehållet på den aktuella sidan.

Även bildens filnamn bör innehålla ett för sidan (och bilden) relevant sökord.

<img src=”sokord.jpg” alt=”sökord” />

« Tillbaka