Titel

Titeln är den text som syns i webbläsarens fönsterram eller som fliknamn. Titeln används också av sökmotorer som länkad text i sökresultatet. Placera din titel så långt upp som möjligt i HTML-filens huvud.

När sökmotorer värderar och rankar dina sidor tittar de extra noga på de ord som finns i titeln. Genom att placera sökord och sökfraser i titeln ökar chanserna att just din sida visas högt upp i sökresultatet för dessa sökbegrepp. Sökorden ska placeras så tidigt som möjligt i titeln. För att din sida ska placera sig bra på en exakt fras bör denna finnas med i din titel.

Google visar titlar som är upp till 69 tecken långa (inkl. blanksteg), därefter klipps de resterande tecknen bort. Formulera därför titlar som är maximalt 69 tecken långa. Det är inte heller troligt att de ord som finns efter det 69:e tecknet har någon inverkan på din ranking. Målet är att både skriva en titel som innehåller sökord eller sökfras samtidigt som den lockar till klick.

Titeln för webbplatsens startsida kan se ut på följande sätt.
<title>Hotell.se – Recensioner av hotell från hela Sverige</title>

Nedan ser du en titel som är optimal för t.ex. en samlingssida över hotell i Stockholm.
<title>Hotell i Stockholm | Hotell.se</title>

När du sedan gör sidan för ett specifikt hotell är följande titel lämplig.
<title>Hotell Söder | Hotell i Stockholm | Hotell.se</title>

« Tillbaka