Rubriker

Huvudrubrik <h1>

Sidans huvudrubrik är en viktig rankingfaktor. Den ska innehålla sökord eller sökfraser som är relevanta för innehållet på den aktuella sidan. Det du skriver i rubriken ska återkomma i den efterföljande brödtexten. På varje sida ska det finnas en huvudrubrik, varken mer eller mindre.
<h1>Hotell i Stockholm</h1>

Underrubriker <h2> – <h6>

Underrubriker är också viktiga för sidans placering i sökresultatet. Av underrubrikerna är det främst h2 och h3 som ger något extra värde för sökord och/eller sökfraser. Det du skriver i underrubriken ska återkomma i den efterföljande brödtexten. Dessa ska placeras efter h1 i koden och vara ordnade som när du skriver en rapport. D.v.s. att h2 är underrubrik till h1 och h3 är underrubrik till h2 och så vidare.

<h2>Billigaste hotellen i Stockholm</h2>
<h3>Hotell Budget</h3>
<h2>Dyraste hotellen i Stockholm</h2>
<h3>Hotell Stek</h3>

« Tillbaka